Editorial

Cada vegada són més els elements que s’utilitzen per aconseguir i transmetre la publicitat d’una empresa, o d’un nou producte: catàlegs, opuscles, memòries, etc... Aquestes publicacions ens ofereixen informació sobre el producte o el servei d’una empresa.